/Vacature(s)
Vacature(s)2023-04-25T12:25:47+00:00

Vacatures

Profielschets derde lid van de Raad van Toezicht

Résidence Monte Bello is een woon- en leefomgeving voor ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning en bewust kiezen voor een kleinschalige particuliere omgeving. De dienstverlening van Monte Bello is vraag gestuurd en op maat waarbij de behoefte aan ondersteuning van de client centraal staat.

Résidence Monte Bello hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. Het betreft een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke Raad van Bestuur, die rapporteert aan de Raad van Toezicht conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en de aanwezige reglementen.
De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Résidence Monte Bello beoordelen. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder plaats.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met affiniteit met de doelstelling van Résidence Monte Bello, algemene bestuurlijke kwaliteiten en met een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht en wordt uitgegaan van het regionale werkgebied van de organisatie,

Profielschets lid van de Raad van Toezicht
Alle leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende kwaliteiten te beschikken:
– affiniteit met de sector gezondheidszorg
– algemeen bestuurlijke kwaliteiten,
– onafhankelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid, persoonlijkheid, kennis en ervaring, de geschiktheid om in teamverband toezicht te houden
– instemming met de doelstelling van de organisatie, de statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
– actieve participatie in relevante netwerken
– actuele kennis van de ontwikkelingen op het betreffende aandachtsgebied
– in staat de eigen expertise binnen het geheel van aandachtsgebieden te plaatsen (generalist en specialist).

Aandachtsgebied
Als derde toezichthouder zoeken wij iemand voor het aandachtsgebied Zorginhoud.

Wij zoeken iemand die
– ervaring heeft op de beleidsterreinen van de zorg, met name de ouderenzorg
– werkzaam is of is geweest heeft binnen de gezondheidszorg bijvoorbeeld als arts, opleider, geriater
– affiniteit heeft met de doelgroep
– inzicht heeft in het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede zorg en de continuïteitsdoelstelling van de organisatie
– op “afstand” toezicht kan houden op de Raad van Bestuur: hoofd- en bijzaken goed kan scheiden
– kan werken in een kleine organisatie en in een kleine Raad van Toezicht
– heeft een ondernemende stijl, ziet kansen
– hanteert een pragmatische en informele stijl en zoekt naar consensus binnen de Raad van Toezicht
– is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen
– is in staat tot kritische zelfreflectie
– bij voorkeur een netwerk heeft in de regio Velp
– strategisch inzicht heeft, maar vervolgens ook de vertaalslag kan maken naar uitvoering

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de bestuurder, de heer B. Dekker. Hij is bereikbaar per e-mail (montebello@online.nl) of per telefoon op 0610478912.

Stage:

Wij zijn een leerbedrijf gecertificeerd door de SBB.

Bij ons kun je een BOL-stage doen of een BBL-zorgopleiding volgen.

Momenteel hebben wij een BBL-plek voor de opleiding verzorgende niveau 3 IG.

Heb je belangstelling en wil je graag binnen een kleine woonvoorziening voor ouderen je opleiding volgen, neem dan contact met ons op.