/Bezoek
Bezoek2020-11-08T12:12:37+00:00

Bezoekregeling

Update corona:

20 oktober 2020

Bezoek Residence Monte Bello

Gelukkig geen besmettingen in Residence Monte Bello.

Omdat de landelijke besmettingsdruk naar het risiconiveau “zeer ernstig” is opgeschaald, vraagt dit een aanpassing aan de maatregelen.
Een belangrijke vraag is hoe we verantwoord omgaan met bezoek in coronatijd.
We moeten dit samen doen en soms moeilijke afwegingen maken. We luisteren naar de bewoners, de reacties van een aantal familieleden, de medewerkers en naar de adviezen van de professionals. Zo hopen we indien nodig de noodzakelijke maatregelen te nemen welke ondersteund worden door de meeste betrokkenen.
Belangrijk in deze afwegingen zijn “Kwaliteit van leven” en de veiligheid voor onze bewoners/ medewerkers en bezoekers.
Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag 13 oktober jl. waarin de ernst van de situatie is uitgelegd en de landelijke coronamaatregelen veel strenger worden passen ook wij ons beleid aan. Wij willen ten alle tijden voorkomen dat er binnen Monte Bello besmettingen komen en wij nog meer maatregelen noodgedwongen moeten nemen. Ons streven is dan ook dat bezoek mogelijk blijft!
Graag informeren wij u over de volgende maatregelen die vanaf heden gelden binnen Monte Bello.

Nieuwe afspraken:
• Voorlopig gedurende de komende vier weken 1 bezoeker per bewoner in het appartement. Dit hoeven niet steeds dezelfde personen te zijn.
• Wij adviseren u dringend om uw naaste alleen in uiterste noodzaak mee te nemen voor bijvoorbeeld niet uitstelbare medische zorg. Dit is ook het advies van de regering: Blijf zoveel mogelijk thuis en reis zo min mogelijk!
• Wij gaan ervan uit dat bezoekers woonachtig in de gecodeerde gebieden ernstig tot zeer ernstig zo verstandig zijn om niet op bezoek te komen.
Wij gaan ervan uit dat u de richtlijnen en aanwijzingen van onze medewerkers volgt tijdens uw bezoek.
• U meld uw bezoek telefonisch, een uitzondering hierop zijn de bezoekers waar wij vaste afspraken mee hebben gemaakt omdat zij enkele malen per week op vaste dagen komen.
• Tijdens uw bezoek draagt u een mondmasker.
• De 1,5 meter afstand zal ook gehanteerd moeten worden tijdens uw bezoek op het appartement. Indien dit niet gewaarborgd kan worden op het appartement, kunt u met ons overleggen om gebruik te maken van de huiskamer of het tuinhuis.
• Volgens de landelijke richtlijnen zijn wij verplicht om vast te leggen wie er op bezoek komt. Tevens moeten wij de anderhalve meter waarborgen ook in de gangen.
• Het bezoek vindt in het appartement van de bewoner plaats, of indien gewenst buiten in de tuin.

Alleen samenhouden we corona buiten de deur. Daarom vragen u als bezoeker om u aan de volgende maatregelen te houden;

Een veilig bezoek:

• Bezoekers moeten klachtenvrij zijn en zich blijven houden aan de anderhalve meter afstand, en de overige geldende richtlijnen van de RIVM. Ook in het appartement vragen wij aan alle aanwezigen om deze afstand in acht nemen.
• De bezoeker is er zelfverantwoordelijk voor om niet op bezoek te gaan indien u klachten heeft, of indien van huisgenoten klachten hebben welke corona gerelateerd zijn.
• Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren en uw mondkapje op te zetten. Het is de bedoeling dat u het mondkapje gedurende uw bezoek bij uw naaste ook op houdt! Dit ter bescherming van uw naaste maar ook van het personeel wanneer zij een appartement betreden. Vervolgens registreren wij uw bezoek in een logboek volgens de landelijke richtlijnen. Bij een eventuele besmetting beschikken we zo snel over de juiste informatie en kunnen wij u tijdig informeren ook in het kader van “contactonderzoek.”
• De bezoeker gaat direct via de kortste route naar het appartement van de bewoner.
Tijdens deze route wordt er voldoende afstand gehouden tot bewoners, andere bezoekers en personeel. (Eventuele vragen m.b.t. de zorg van uw naaste verzoeken wij u telefonisch te stellen en niet tijdens het bezoek).
• Tijdens de bezoektijden mag er uiteraard gewandeld worden, ook hierbij is de anderhalve meter afstand en het dragen van uw mondkapje noodzakelijk.
• Voor uw vertrek vragen wij u nogmaals uw handen te desinfecteren. Uw gebruikte mondkapje kunt u kwijt in de daarvoor bestemde prullenbak.

Meer informatie kunt u vinden op:

Het dashboard van de Rijksoverheid betreffende de gegevens over Corona door heel Nederland.

De website van ActiZ

De website van Verenso.

Zoals u weet blijven de randvoorwaarden voor de organisatie nog steeds van kracht
• Monitoring van het bezoek
• Naleving van de richtlijnen van de RIVM
De afspraken en voorwaarden zijn er voor de veiligheid van onze bewoners, bezoekers en teamleden. Houd u alstublieft aan de gemaakte afspraken en voorwaarden die het bezoek omgeven.

Wij rekenen dan ook op uw medewerking.

Dank voor uw begrip, we moeten het samen doen!.