/Bezoekregeling
Bezoekregeling2020-08-27T12:02:59+00:00

Bezoekregeling

15 juli 2020.

Bezoek Residence Monte Bello 

Beste bewoner, familie:

Wij zijn blij dat wij vanaf 16 juli weer iedereen mogen ontvangen. Zo gaan we op weg naar “het nieuwe” normaal. Hierbij gelden de richtlijnen die landelijk van toepassing zijn.

Wij gaan er dan ook vanuit dat u de richtlijnen en aanwijzingen van onze medewerkers volgt tijdens uw bezoek.

 • De bezoektijden komen te vervallen. Wel vragen wij u om rekening te houden met de tijden waarop de maaltijden gedeeld worden, omdat ook wij de 1,5 meter moeten kunnen blijven waarborgen.
 • De 1,5 meter afstand zal ook gehanteerd moeten worden tijdens het bezoek van uw naaste. Indien u met meerdere personen komt en de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden op het appartement, kunt u met ons overleggen om gebruik te maken van de huiskamer of het tuinhuis.
 • Volgens de landelijke richtlijnen zijn wij verplicht om vast te leggen wie er op bezoek komt. Wij vragen u dan ook om uw bezoek telefonisch vooraf te melden.
 • Het bezoek vindt in het appartement van de bewoner plaats, of indien gewenst buiten in de tuin.

Alleen samenhouden we corona buiten de deur. Daarom vragen u als bezoeker om u aan de volgende maatregelen te houden;

Een veilig bezoek:

 • Bezoekers moeten klachtenvrij zijn en zich blijven houden aan de anderhalve meter afstand. Ook in het appartement vragen wij aan alle aanwezigen om deze afstand in acht nemen.
 • Indien de bezoeker binnenhuis de 1,5 meter afstand niet kan waarborgen, adviseren wij u een mondneusmasker te dragen. (Deze stellen wij beschikbaar)
 • De bezoeker is er zelf verantwoordelijk voor om niet op bezoek te gaan indien u klachten heeft, of indien van huisgenoten klachten hebben welke corona gerelateerd zijn.
 • Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren en registreren wij uw bezoek in een logboek volgens de landelijke richtlijnen. Bij een eventuele besmetting beschikken we zo snel over de juiste informatie en kunnen wij u tijdig informeren ook in het kader van “contactonderzoek.”
 • De bezoeker gaat direct via de kortste route naar het appartement van de bewoner.

Tijdens deze route wordt er voldoende afstand gehouden tot bewoners, andere bezoekers en personeel. (Eventuele vragen m.b.t. de zorg van uw naaste verzoeken wij u telefonisch te stellen en niet tijdens het bezoek).

 • Tijdens de bezoektijden mag er uiteraard gewandeld worden, ook hierbij is de anderhalve meter afstand belangrijk.
 • Indien u gaat wandelen en u maakt gebruik van de lift adviseren wij het bezoek een mondkapje te dragen omdat in onze lift de 1,5 meter afstand niet te waarborgen is.
 • In overleg kunt u uw naaste ophalen voor een kort bezoek elders. Het is belangrijk om plekken te bezoeken met uw naaste waar de 1,5 meter kan worden gewaarborgd. Als u samen in de auto zit, adviseren wij u ook om een mondkapje te dragen omdat de 1,5 meter in een auto niet kan worden gewaarborgd.

Versoepeling van deze bezoekmogelijkheden betekent voor ons dat wij extra alert blijven tijdens deze periode op de gezondheid van onze bewoners en medewerkers. Daarom willen wij dit goed begeleiden en blijven alert op de anderhalve meter samenleving en om het bezoek goed te kunnen blijven organiseren.

Zoals u weet blijven de randvoorwaarden voor de organisatie nog steeds van kracht.

 • Monitoring van het bezoek.
 • Naleving van de richtlijnen van de RIVM.

De afspraken en voorwaarden zijn er voor uw veiligheid, die van ons en van de bewoner. Houd u alstublieft aan de gemaakte afspraken en voorwaarden die het bezoek omgeven.

Wij rekenen dat ook op uw medewerking.

Dank voor uw begrip en medewerking.