/Bezoek
Bezoek2021-03-23T07:36:50+00:00

Bezoekregeling

19 Maart 2021.

Bezoek Residence Monte Bello

Binnen Residence Monte Bello hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie bij de bewoners en het personeel geen besmettingen plaats gevonden.

De bewoners hebben inmiddels de eerste vaccinatie gehad ter bescherming van Covid-19.
De tweede vaccinatie staat gepland op 29 maart aanstaande.
Voldoende bescherming treedt op twee weken na het ontvangen van het tweede vaccin.
We kunnen dan voorzichtig een begin maken met de versoepeling van de bezoekregeling voor de bewoners.

De onderstaande regels zijn van toepassing:

Tot 12 April blijft dus de bestaande regeling van kracht:
• 1 bezoeker per bewoner per dag in het appartement. Dit hoeven niet steeds dezelfde personen te zijn.
• Tot 12 April geen bezoekers in het tuinhuis.
Vanaf 12 April:
• Twee bezoekers gedurende maximaal twee bezoekmomenten per dag per bewoner.
• Bezoek (maximaal 2) kunnen ook weer in het tuinhuis ontvangen worden.

Indien er sprake zou zijn van de “laatste levensfase” worden er in goed overleg natuurlijk uitzonderingen gemaakt met betrekking tot bovenstaande regelingen.

Wij gaan ervan uit dat u de richtlijnen en aanwijzingen van onze medewerkers volgt tijdens uw bezoek. Deze regels blijven ook gelden na 12 april ondanks de vaccinatie:
• U meldt uw bezoek telefonisch, een uitzondering hierop zijn de bezoekers waar wij vaste afspraken mee hebben gemaakt omdat zij enkele malen per week op vaste dagen komen.
• Tijdens uw bezoek draagt u een mondmasker.
• De 1,5 meter afstand blijft u handteren tijdens uw bezoek, ook indien u zelf gevaccineerd bent. U kunt namelijk nog steeds besmettelijk zijn. Het is niet zo dat u of uw naaste niet meer ziek kunnen worden als u gevaccineerd bent. Pas als voldoende mensen in Nederland zijn gevaccineerd hebben we groepsimmuniteit opgebouwd.
• Volgens de landelijke richtlijnen blijven wij verplicht om vast te leggen wie er op bezoek komt. Wij moeten een overzicht kunnen tonen aan de GGD indien zij het nodig achten om bij een besmetting een bron- contactonderzoek te starten.
• Het bezoek vindt in het appartement van de bewoner plaats, of indien gewenst buiten in de tuin of de serre. Het gebruik van de serre geeft u telefonisch vast aan.

Alleen samenhouden we corona buiten de deur. Daarom vragen u als bezoeker om u aan de volgende maatregelen te houden;

Een veilig bezoek:

• Bezoekers moeten klachtenvrij zijn en zich blijven houden aan de anderhalve meter afstand, en de overige geldende richtlijnen van de RIVM. Ook in het appartement vragen wij aan alle aanwezigen om deze afstand in acht nemen.
• De bezoeker is er zelfverantwoordelijk voor om niet op bezoek te gaan indien u klachten heeft, of indien van huisgenoten klachten hebben welke corona gerelateerd zijn.
• Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren en het mondkapje op te zetten welke door ons verstrekt wordt. Het heeft de voorkeur om uw mondkapje gedurende uw bezoek bij uw naaste ook te dragen. Dit ter bescherming van uw naaste maar ook van het personeel wanneer zij een appartement betreden.
• U neemt de kortste route naar het appartement van uw naaste en neemt ook hier de anderhalve meter afstand in acht.
• Tijdens het bezoek mag er uiteraard gewandeld worden, ook hierbij is de anderhalve meter afstand en het dragen van uw mondkapje noodzakelijk.
• U mag uw naaste na 12 april meenemen buiten Monte Bello alleen zullen wij dit niet willen aanmoedigen. Wel vragen wij u indien u uw naaste wel mee neemt drukke plaatsen te vermijden en het contact met veel verschillende personen te vermijden.

Meer informatie kunt u vinden op:

Het dashboard van de Rijksoverheid betreffende de gegevens over Corona door heel Nederland.
De website van ActiZ
De website van Verenso.

Zoals u weet blijven de randvoorwaarden voor de organisatie nog steeds van kracht
• Monitoring van het bezoek
• Naleving van de richtlijnen van de RIVM

De afspraken en voorwaarden zijn er voor de veiligheid van onze bewoners, bezoekers en teamleden.

Laten we dit doel voor ogen blijven houden.

Wij rekenen op uw medewerking.

Dank voor uw begrip, we moeten het samen doen!