/Bezoekregeling
Bezoekregeling2020-10-03T08:58:23+00:00

Bezoekregeling

1 oktober 2020

Bezoek Residence Monte Bello

Beste Lezer,

Gelukkig geen besmettingen in Residence Monte Bello.

Omdat de landelijke besmettingen toenemen bereiden wij ons voor en zijn WAAKZAAM.

Een belangrijke vraag is hoe we verantwoord omgaan met bezoek in coronatijd.

We moeten dit samen doen en soms moeilijke afwegingen maken. We luisteren naar de bewoners, de reacties van een aantal familieleden, de medewerkers en naar de adviezen van de professionals. Zo hopen we indien nodig de noodzakelijke maatregelen te nemen welke ondersteund worden door de meeste betrokkenen.

Belangrijk in deze afwegingen zijn “Kwaliteit van leven” en de veiligheid voor onze bewoners/ medewerkers en bezoekers.

Wij gaan er dan ook vanuit dat u de richtlijnen en aanwijzingen van onze medewerkers volgt tijdens uw bezoek. Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle bezoekers/ familieleden van Monte Bello.

 • Op 30 september jl. heeft de GGD een schrijven gedaan aan alle verpleeghuizen met daarin het advies om per direct preventief over te gaan tot het dragen van mondmaskers voor personeel en bezoekers binnen een afstand van 1,5 meter. Omdat wij door monitoring hebben geconstateerd dat de 1,5 meter door bezoekers soms moeilijk te handhaven is verzoeken wij iedereen die op bezoek komt een mondmasker te dragen.
 • De 1,5 meter afstand zal ook gehanteerd moeten worden tijdens uw bezoek op het appartement. Indien dit niet gewaarborgd kan worden op het appartement, kunt u met ons overleggen om gebruik te maken van de huiskamer of het tuinhuis.
 • Wij verzoeken u om met niet meer dan twee personen te komen.
 • Wij gaan ervan uit dat bezoekers woonachtig in een gebied waar op dit moment code rood van toepassing is, zo verstandig zijn om niet op bezoek te komen.
 • Volgens de landelijke richtlijnen zijn wij verplicht om vast te leggen wie er op bezoek komt. Tevens moeten wij de anderhalve meter waarborgen ook in de gangen. Om dit te waarborgen kunnen er niet te veel mensen tegelijk lopen. Wij vragen u dan ook om uw bezoek telefonisch vooraf te melden. Indien u zich niet vooraf telefonisch meldt kunnen wij u helaas niet toelaten. Deze verantwoording ligt dus geheel bij u als bezoeker.
 • Het bezoek vindt in het appartement van de bewoner plaats, of indien gewenst buiten in de tuin.

Alleen samenhouden we corona buiten de deur. Daarom vragen u als bezoeker om u aan de volgende maatregelen te houden;

Een veilig bezoek:

 • Bezoekers moeten klachtenvrij zijn en zich blijven houden aan de anderhalve meter afstand, en de overige geldende richtlijnen van de RIVM. Ook in het appartement vragen wij aan alle aanwezigen om deze afstand in acht nemen.
 • De bezoeker is er zelfverantwoordelijk voor om niet op bezoek te gaan indien u klachten heeft, of indien van huisgenoten klachten hebben welke corona gerelateerd zijn.
 • Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren en uw mondkapje op te zetten. Vervolgens registreren wij uw bezoek in een logboek volgens de landelijke richtlijnen. Bij een eventuele besmetting beschikken we zo snel over de juiste informatie en kunnen wij u tijdig informeren ook in het kader van “contactonderzoek.”
 • De bezoeker gaat direct via de kortste route naar het appartement van de bewoner.

Tijdens deze route wordt er voldoende afstand gehouden tot bewoners, andere bezoekers en personeel. (Eventuele vragen m.b.t. de zorg van uw naaste verzoeken wij u telefonisch te stellen en niet tijdens het bezoek).

 • Tijdens de bezoektijden mag er uiteraard gewandeld worden, ook hierbij is de anderhalve meter afstand en het dragen van uw mondkapje noodzakelijk.
 • Voor uw vertrek vragen wij u nogmaals uw handen te desinfecteren. Uw gebruikte mondkapje kunt u kwijt in de daarvoor bestemde prullenbak.
 • In overleg kunt u uw naaste ophalen voor een kort bezoek elders. Het is belangrijk om plekken te bezoeken met uw naaste waar de 1,5 meter kan worden gewaarborgd. Als u samen in de auto zit, adviseren wij u ook om een mondkapje te dragen omdat de 1,5 meter in een auto niet kan worden gewaarborgd.

Meer informatie kunt u vinden op:

Het dashboard van de Rijksoverheid betreffende de gegevens over Corona door heel Nederland.

De website van ActiZ
De website van Verenso.

Zoals u weet blijven de randvoorwaarden voor de organisatie nog steeds van kracht

 • Monitoring van het bezoek
 • Naleving van de richtlijnen van de RIVM

De afspraken en voorwaarden zijn er voor de veiligheid van onze bewoners, bezoekers en teamleden. Houd u alstublieft aan de gemaakte afspraken en voorwaarden die het bezoek omgeven.

Wij rekenen dan ook op uw medewerking.

Dank voor uw begrip, we moeten het samen doen!