/Bezoek
Bezoek2021-12-02T18:35:44+00:00

Bezoekregeling

2 december 2021

Bezoek Residence Monte Bello

Update en aanpassing.

Monte Bello is nog steeds veilig wat betreft Covid-19 besmettingen onder de bewoners en het personeel!

Wij ervaren dat onze bewoners het prettig vinden om bezoek te ontvangen.
Ondanks de toename in besmettingen blijft onze insteek: bezoek kan altijd, ook al zijn er besmettingen.
In het geval van een besmetting worden er noodzakelijke maatregelen getroffen, zodat het een veilig bezoek voor u, uw naasten en de zorgmedewerkers is.
Alle betrokkenen hebben de verantwoordelijkheid om de maatregelen ook volledig en goed na te leven.

Actuele corona-maatregelen

Met ingang van 28 november 2021 heeft het kabinet aangekondigd de coronamaatregelen weer aan te scherpen en verplicht te stellen.
Het gaat niet goed met de besmettingen, onze regio laat een zorgelijk beeld zien. De besmettingen stijgen snel, ook onder de ouderen.
Gevaccineerd zijn biedt wel een hogere bescherming maar zoals nu gebleken is geen volledige bescherming tegen het coronavirus.
Onderstaand de actuele richtlijnen welke gelden binnen Monte Bello vanaf 3 december aanstaande.

Wij volgen hiermee tevens de richtlijnen van de veiligheidsregio Midden- Gelderland.

Onderstaande de nieuwe richtlijnen zoals deze vanaf 3 december aanstaande gelden:

• Bewoners mogen per dag eenmaal bezoek ontvangen, waarvan maximaal twee bezoekers. Het bezoek vindt plaats op het appartement van de bewoner, terras of in de tuin.
• De overheid adviseert extra voorzichtig te zijn in contact met kinderen tot 12 jaar. Verder wordt geadviseerd om een zelftest te doen als u op bezoek gaat. Beide adviezen gelden ook voor de naasten die op bezoek komen bij onze bewoners.
• U kondigt uw bezoek ruimschoots op tijd telefonisch aan bij de verzorging.
• Bij binnenkomst en vertrek desinfecteert u uw handen.
• U draagt in Monte Bello het mondneusmasker wat wij u bij binnenkomst verstrekken bij de ingang.
• U gaat rechtstreeks via de kortste route naar het appartement van de bewoner.
• De 1,5 meter afstand houden is van advies naar verplicht gegaan.
• Wanneer u in het appartement zit en U kunt de 1,5 meter afstand houden, dan mag u het mondmasker afzetten.
• Wij verzoeken u het mondmasker wel op te zetten wanneer de verzorging het appartement betreedt.
• Indien u tijdens uw bezoek Monte Bello verlaat voor winkelbezoek of terrasbezoek is het van belang om u aan de basisregels te houden. (Afstand houden, handhygiëne, mondneusmasker).
• Mocht u met de auto gaan, draag dan ook een mondneusmasker.
Huisbezoeken:
Huisbezoeken zijn toegestaan. Wij verzoeken u om de landelijke richtlijnen te volgen.

Wandelen.
• Een wandeling buiten is zeker met betrekking tot de virus-veiligheid te verkiezen.
• Wandelt u met uw naaste aan de arm, draag dan een mondneusmasker.
• Wandel met een onderlinge afstand van 1,5 meter.
• Bij een wandeling in onze tuin vragen wij u ook de 1,5 meter afstand te respecteren. en het mondneusmasker te dragen.

Indien er sprake zou zijn van de “laatste levensfase” worden er in goed overleg natuurlijk uitzonderingen gemaakt met betrekking tot bovenstaande regelingen.

Tevens vragen wij u medewerking om:
• Bij verkoudheidsklachten/ coronaklachten- hoe gering dan ook- niet op bezoek te komen en u te laten testen op corona. Dit vormt voor onze ouderen een te groot risico

Wij gaan ervan uit dat u de richtlijnen en aanwijzingen van onze medewerkers volgt tijdens uw bezoek.

Meer informatie kunt u vinden op:

Het dashboard van de Rijksoverheid betreffende de gegevens over Corona door heel Nederland.
De website van ActiZ
De website van Verenso.

De afspraken en voorwaarden zijn er voor de veiligheid van onze bewoners, bezoekers en teamleden.

Laten we dit doel voor ogen blijven houden.

Wij vertrouwen op uw medewerking.

Dank voor uw begrip, we blijven het samen doen!